آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


رهن و اجاره یک واحد دو خوابه 90 متری کلا دو طبقه دو احدی شهرک اندیشه با موقعیت عالی کد: 1
رهن کامل 80 متری 2 خوابه گلشهر سمدو 3 طبقه طبه سوم 6 واحدی امکانات کامل 40 میلیون رهن کد: 2

نقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس 1345ميليون
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...225ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس روستای قل...100ميليون
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...421ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 183متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...216ميليون
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 51 ...1.6ميليارد
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...240ميليون
-زيربنا 170متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...480ميليون
-زيربنا 190متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-زيربنا 77متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...180تومان
-زيربنا 96متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...212ميليون
-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 21...360ميليون
-زيربنا 24متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 58...250ميليون
-زيربنا 50متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56
-طبقه چهار
املاک بندر761076-33674171
03/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 59
-طبقه چهار-زيربنا 730متر
املاک بندر761076-33674171
03/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 48266ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 29
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس کوه گنو85ميليون
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...970ميليون
املاک بندر761076-33674171
30/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 34150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33674171
29/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2330م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
29/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
املاک بندر761076-33674171
25/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...85ميليون
-طبقه اول-زيربنا 58متر
املاک بندر761076-33674171
25/10/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 30...624ميليون
-زيربنا 52متر
املاک بندر761076-33674171
25/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4140م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 103متر
املاک بندر761076-33674171
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 54100م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
20/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...144ميليون
-زيربنا 86متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...440ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 43...230ميليون
-زيربنا 38متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 56...140ميليون
-زيربنا 20متر
املاک بندر761076-33674171
16/10/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 6...450ميليون
املاک بندر761076-33674171
16/10/1393جزئیات


ویلایی سانیج سانیج یزد...
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 18متر
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 41 ...700ميليون
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...160ميليون
-زيربنا 64متر
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 51378ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2520م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 38133ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 79متر
املاک بندر761076-33674171
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...33م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر761076-33674171
13/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر761076-33674171
13/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...416ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 51338ميليون
-زيربنا 147متر
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس چهاررا...624ميليون
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...480ميليون
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...600ميليون
-زيربنا 200متر
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55148ميليون
املاک بندر761076-33674171
09/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58
-طبقه همکف-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
07/10/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...600ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33674171
07/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 25213ميليون
-زيربنا 71متر
املاک بندر761076-33674171
05/10/1393جزئیات


زمین قشم امام.بازار قدی...
املاک بندر761076-33674171
02/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 49
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33674171
01/10/1393جزئیات


زمین بندرعباس شهر تخت40ميليون
املاک بندر761076-33674171
30/09/1393جزئیات


زمین میناب 14
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس ]چهار...276ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
26/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 188م رهن 380م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک بندر761076-33674171
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58135ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
املاک بندر761076-33674171
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 54170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
22/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 44175ميليون
-زيربنا 91متر
املاک بندر761076-33674171
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4315م رهن 250ت اجاره
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
15/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 57364ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 68
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 5590ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 1310م رهن 500ت اجاره
املاک بندر761076-33674171
08/09/1393جزئیات


مغازه بندرجاسک منطقه
-زيربنا 170متر
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...62ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس 6714ميليون
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه دهس...150ميليون
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس کمربندی200ميليون
رضابیژنی
23/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...7م رهن 650ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
کرمی زاده09369744329
23/08/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 2113ميليون
-طبقه سوم
محمد مهدی رحیمی پناه09132512618
23/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس داروپ...7م رهن 650م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
کرمی زاده09369744329
22/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس داروپ...7م رهن 650م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
کرمی زاده09369744329
21/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس میدان...5ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 75متر
21/08/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس فلکه بر...12.72ميليون
دهقان09171611416
19/08/1393جزئیات


زمین قرچک و باقرآباد پو...400ميليون
مرتضی پیروز09366616363
18/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2180ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 52متر
محقق09131408371
18/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس چهارص...242ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
پاینده طاهری09178591942
17/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس 26
سلمانی پور09171597530
16/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس 26
سلمانی پور09171597530
16/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 25276ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
جمشیدی09393729944
15/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس ٢٦
سلمانی پور09171597530
14/08/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس خ اسد آ...340ميليون
سعید09361760047
14/08/1393جزئیات


مغازه میناب خ شهید250ميليون
املاک بندر761076-33674171
14/08/1393جزئیات


ساختمان میناب خ امینی
سعید09361760047
14/08/1393جزئیات


ویلایی چالوس خ رادیو در...350ميليون
املاک بندر761076-33674171
14/08/1393جزئیات


کارخانه بندرعباس سرخون300ميليون
اروین09396712060
13/08/1393جزئیات


ساختمان چالوس امامرود450ميليون
-زيربنا 155متر
کریمی09171604221
11/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس شهر تازیا...200ميليون
رئیسی09384723777
05/08/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس رسالت...
-طبقه چهار
علی ادینه ۰۹۳۹۶۷۹۶۸۸۴
02/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس شهر تازیا...200ميليون
رئیسی09384723777
01/08/1393جزئیات


زمین بندرعباس آبشورک- ش...30ميليون
پیروز09123807147
30/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...70ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
دایری پور09177618944
29/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس شهرک ...86ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 86متر
حسین زنگی آبادی09131953170
28/07/1393جزئیات