جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


رهن کامل ویلایی گلشهر 55میلیون09336480414 کد: 11
قابل توجه همشهریان عزیز همشهریان عزیز ساکن مناطق مرکز شهر تا بلوار امام حسین،گلشهر آزادگان و ... در این محدوده ها ،می توانند برای ایام نوروز ملک های خوب و شیک خود را به ما بسپارند. کد: 111
واحد مبله در بندرعباس موجود است.09176165771-07633676464 کد: 0

نقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس

با شش سال سابقه خدمت


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس گلشهر...75ميليون
-زيربنا 61متر
املاک بندر761076-33676464
18/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...60م رهن
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33676464
17/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...360ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک بندر761076-33676464
17/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر25ميليون
املاک بندر761076-33676464
17/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...145ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک بندر761076-33676464
17/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33676464
17/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...991ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 236متر
املاک بندر761076-33676464
15/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس امیرآباد،...315ميليون
املاک بندر761076-33676464
14/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر295ميليون
املاک بندر761076-33676464
14/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...75م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33676464
14/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...253ميليون
-زيربنا 110متر
املاک بندر761076-33676464
14/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک بندر761076-33676464
14/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...10م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33676464
13/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
12/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس الهیه...10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33676464
11/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس امیر ...367ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 167متر
املاک بندر761076-33676464
11/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس خیابا...174ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33676464
11/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس بلوار اما...430ميليون
املاک بندر761076-33676464
11/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس الهیه شما...50م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33676464
11/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
10/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...150ميليون
-زيربنا 50متر
املاک بندر761076-33676464
10/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...308ميليون
-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
08/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...406ميليون
-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33676464
08/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...50م رهن
-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...35م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 75متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...55م رهن
-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...601ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 188متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...165ميليون
-زيربنا 82متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...218ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...256ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...238ميليون
-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 650ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 700ت اجاره
-طبقه ششم
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 750ت اجاره
-زيربنا 70متر
املاک بندر761076-33676464
07/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...100م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 600ت اجاره
-زيربنا 60متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...140م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 190متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...75ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 54متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس خواجه...30م رهن
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...250ت اجاره
-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...285ميليون
-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...295ميليون
-طبقه اول-زيربنا 118متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


زمین مسکونی بندرعباس گل...408ميليون
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


ویلا بندرعباس گلشهر25م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...561ميليون
-زيربنا 170متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...594ميليون
-زيربنا 180متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...5م رهن 500ت اجاره
-زيربنا 40متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...760ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 190متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...384ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...523ميليون
-طبقه اول-زيربنا 187متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...550ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 172متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...480ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33676464
06/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس میدان...
املاک بندر761076-33676464
05/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس مرکز ...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33676464
27/10/1394جزئیات


آپارتمان اصفهان خ جابر270ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
16/10/1394جزئیات


آپارتمان قشم نریمان ،جن...504ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 168متر
املاک بندر761076-33676464
02/10/1394جزئیات


ساختمان بندرعباس 1
املاک بندر761076-33676464
22/09/1394جزئیات


آپارتمان اصفهان خ کاوه320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 121متر
هاشمی09133156995
16/09/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...112ميليون
-طبقه اول
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...187ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


مغازه بندرعباس آزادگان،...650ميليون
-زيربنا 61متر
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


ویلایی اصفهان خ کاوه65م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 210متر
املاک بندر761076-33676464
23/08/1394جزئیات


ویلایی اصفهان خ کاوه70م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 220متر
املاک بندر761076-33676464
08/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 81متر
املاک بندر761076-33676464
20/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...25م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33676464
10/07/1394جزئیات