جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


واحد مبله در بندرعباس موجود است.09176165771-09905841105 کد: 0

آدرس املاک بندر روی نقشه گوگل
گلشهر 40 متر بعد از خروجی پمپ بنزین بلال،بین دو ساختمان آجری


شماره حساب مدیریتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس گلشهر...115ميليون
-زيربنا 64متر
املاک بندر76109905841105
02/05/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
27/04/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...438ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
املاک بندر76109905841105
01/04/1395جزئیات


سوئیت بندرعباس گلشهر125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 52متر
املاک بندر76109905841105
01/04/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...55ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
19/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس شهرک...700ت اجاره
-طبقه اول
املاک بندر76109905841105
19/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...24م رهن
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس جهانبا...360ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 150متر
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر ...396ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 180متر
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


سوئیت بندرعباس گلشهر6م رهن 250ت اجاره
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس مرکز ...190ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 900متر
املاک بندر76109905841105
15/02/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر365ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 188متر
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


ساختمان بهشهر گلوگاه1.5ميليارد
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...215ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 124متر
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...208ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
01/02/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر240ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
31/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...55م رهن 1ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...162ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات
ویلا بندرعباس گلشهر720ميليون
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...
-طبقه سوم-زيربنا 114متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


مغازه بندرعباس مرکز شهر...120ميليون
-زيربنا 10متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...240ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 125متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...160ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...130ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...35ميليون
-طبقه چهار
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات
آپارتمان بندرعباس خواجه...240ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 125متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات
آپارتمان بندرعباس آزادگ...15م رهن 400ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
املاک بندر76109905841105
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...30م رهن 200ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 89متر
املاک بندر76109905841105
21/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...30م رهن 1.3ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
19/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...95ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 56متر
املاک بندر76109905841105
18/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...600ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر76109905841105
15/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس مرکز ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
12/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس پیامب...8م رهن 550.6ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
10/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس گلشهر...480ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 180متر
املاک بندر76109905841105
08/12/1394جزئیات


مغازه بندرعباس گلشهر360ميليون
-زيربنا 60متر
املاک بندر76109905841105
08/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس پیامب...118ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر76109905841105
06/12/1394جزئیات


ویلایی بندرعباس مرکز شه...750ميليون
املاک بندر76109905841105
06/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...294ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 128متر
املاک بندر76109905841105
05/12/1394جزئیات


ویلا بندرعباس گلشهر550ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک بندر76109905841105
04/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...175ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس مرکز ...
-طبقه پنجم-زيربنا 170متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...38م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 81متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس چهار ...200ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 105متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...
-طبقه دوم
املاک بندر76109905841105
28/11/1394جزئیات


ویلا بندرعباس گلشهر1ميليارد
-زيربنا 290متر
املاک بندر76109905841105
28/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 78متر
املاک بندر76109905841105
26/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
25/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...25م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک بندر76109905841105
24/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...250ميليون
-طبقه اول
املاک بندر76109905841105
22/11/1394جزئیات


ویلایی بندرعباس مرکز شه...380ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
22/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر25ميليون
املاک بندر76109905841105
17/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر295ميليون
املاک بندر76109905841105
14/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس امیرآباد،...315ميليون
املاک بندر76109905841105
14/11/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس گلشهر...150ميليون
-زيربنا 50متر
املاک بندر76109905841105
10/11/1394جزئیات