کد آمارگیر

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیوننقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس

واحد مبله
واحد مبله یک خوابه با امکانات کامل(2عددکولر-2تخت-یخچال-آبگرمکن-تلویزیون09397610118

شماره حساب مدیریت املاک بندر
شماره حساب محمود جعفری سراحی(بانک ملت) 6104337067614634

فروش مغازه قشم
مغازه 11 متری در بازار بزرگ سیتی سنتر، سیتی سنتر 1 طبقه اول با موقعیت عالی متری 16 میلیون

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس منطقه...140ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612226728 ساع
27/01/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...30م رهن 10م اجاره
-طبقه دوم
املاک بندر76107612226728 ساع
27/01/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...300ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
27/01/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...400ميليون
-زيربنا 160متر
املاک بندر76107612226728 ساع
25/12/1392جزئیات


کارخانه بندرعباس منطقه550ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
21/12/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 6...600ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612226728 ساع
20/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...171ميليون
-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
20/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...170ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
17/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 102متر
املاک بندر76107612226728 ساع
17/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
املاک بندر76107612226728 ساع
15/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر76107612226728 ساع
15/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه سوم
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...155.496ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...158.4ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 88متر
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...142ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 66متر
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...145ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 58متر
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...
املاک بندر76107612226728 ساع
14/12/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 15...20م رهن
املاک بندر76107612226728 ساع
28/11/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...
-زيربنا 400متر
املاک بندر76107612226728 ساع
28/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...106ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
23/11/1392جزئیات


امتیاز مسکن بندرعباس من...
املاک بندر76107612226728 ساع
20/11/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 06 ...6.2ميليارد
املاک بندر76107612226728 ساع
20/11/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس یک
-زيربنا 400متر
املاک بندر76107612226728 ساع
19/11/1392جزئیات


آپارتمان میناب منطقه 10م رهن 500ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
15/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...173ميليون
-طبقه اول-زيربنا 96متر
املاک بندر76107612226728 ساع
15/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...180ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612226728 ساع
15/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه اول-زيربنا 96متر
املاک بندر76107612226728 ساع
12/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...200ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
12/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...187ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...262ميليون
-طبقه اول
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


زمین قشم منطقه205ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...113ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...105ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612226728 ساع
09/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...77.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 54متر
املاک بندر76107612226728 ساع
08/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...80ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612226728 ساع
08/11/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 55...728ميليون
-زيربنا 45متر
املاک بندر76107612226728 ساع
08/11/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
06/11/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 57 ...336ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
24/10/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...160ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
22/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...104ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک بندر76107612226728 ساع
22/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...83ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 62متر
املاک بندر76107612226728 ساع
21/10/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...
املاک بندر76107612226728 ساع
16/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه اول
املاک بندر76107612226728 ساع
16/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...165ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 58متر
املاک بندر76107612226728 ساع
16/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...144.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
16/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...170ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612226728 ساع
14/10/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 49 ...198ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
14/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...145ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 97متر
املاک بندر76107612226728 ساع
11/10/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...183ميليون
-طبقه چهار
املاک بندر76107612226728 ساع
21/07/1392جزئیات


زمین مشهد شهر جدید کلبه...8ميليون
بازیار09172108799
21/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...65ميليون
-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
21/07/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...110ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 55متر
املاک بندر76107612226728 ساع
08/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...68ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 78متر
املاک بندر76107612226728 ساع
03/07/1392جزئیات


آپارتمان رودان (دهبارز)...25م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 1000متر
حسین صالحی
03/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...305ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 148متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...112ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...1.25ميليارد
املاک بندر76107612226728 ساع
31/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...900ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/06/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 24...160ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 32متر
املاک بندر76107612226728 ساع
30/06/1392جزئیات


زمین ایوانکی ملک زینل525ميليون
سعیدی0125318467
29/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 1...
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک بندر76107612226728 ساع
26/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 1...570ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
25/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...121.5ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
املاک بندر76107612226728 ساع
25/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...125ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
املاک بندر76107612226728 ساع
13/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
13/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 2...1.272ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
13/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک بندر76107612226728 ساع
13/06/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...75ت رهن
املاک بندر76107612226728 ساع
13/06/1392جزئیات


زمین شیراز صدرا180ميليون
mojtaba rahimi09397618282
06/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس 31108ميليون
-طبقه هفتم
املاک بندر76107612226728 ساع
06/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 55 ...11.28ميليارد
جعفری09173583277
05/06/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...85ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 56متر
املاک بندر76107612226728 ساع
05/06/1392جزئیات


مغازه قشم منطقه168ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 14متر
املاک بندر76107612226728 ساع
04/06/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...170ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 72متر
املاک بندر76107612226728 ساع
04/06/1392جزئیات


ویلایی چمستان منطقه 01100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
شرکت ویلا سازان افق البرز09377829930
29/05/1392جزئیات


ویلایی میناب منطقه حومه...80ميليون
املاک بندر76107612226728 ساع
26/05/1392جزئیات


ویلایی میناب منطقه حومه...80ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاک بندر76107612226728 ساع
26/05/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 2...341ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک بندر76107612226728 ساع
26/05/1392جزئیات


آپارتمان اصفهان منطقه190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 76متر
حاجیان09132659239
26/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...115ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 72متر
املاک بندر76107612226728 ساع
26/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...45ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
23/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...45ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
16/05/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 43...360ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
12/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612226728 ساع
29/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک بندر76107612226728 ساع
25/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم-زيربنا 63متر
املاک بندر76107612226728 ساع
23/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...178.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612226728 ساع
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک بندر76107612226728 ساع
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس امیرآبا...340ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612226728 ساع
16/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/02/1392جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه 61...2ت رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف
املاک بندر76107612226728 ساع
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...25ت رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612226728 ساع
31/02/1392جزئیات


آپارتمان قشم سام وزال148ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 93متر
املاک بندر76107612226728 ساع
28/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...121ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 67متر
املاک بندر76107612226728 ساع
24/02/1392جزئیات