جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


اجاره واحد مبله یک خوابه ویو دریا و مرکز شهر و اسکله تردد به قشم 09397610118 کد: 1
واحد مبله جهت رزرو موجود است.09397610118 کد: 0

نقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس منطقه...212ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
12/12/1477جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...448ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33674171
12/12/1477جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1475ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر761076-33674171
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1475ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر761076-33674171
27/02/1394جزئیات


ساختمان بندرعباس 43154ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 98متر
املاک بندر761076-33674171
27/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 14103ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 83متر
املاک بندر761076-33674171
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 31319ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 110متر
املاک بندر761076-33674171
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...414ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 180متر
املاک بندر761076-33674171
21/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1435م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک بندر761076-33674171
20/02/1394جزئیات


مغازه بندرعباس 16300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 12متر
املاک بندر761076-33674171
20/02/1394جزئیات


مغازه بندرعباس 24156ميليون
املاک بندر761076-33674171
20/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 23150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک بندر761076-33674171
01/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55
-طبقه سوم
املاک بندر761076-33674171
01/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58120م رهن
-طبقه اول-زيربنا 175متر
املاک بندر761076-33674171
01/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 60210ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
01/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 6865م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
01/02/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس 6860م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
29/01/1394جزئیات


ویلایی بندرلنگه بندرلنگ...75ميليون
املاک بندر761076-33674171
17/01/1394جزئیات


ویلایی بندرعباس 22 800ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک بندر761076-33674171
05/01/1394جزئیات


ساختمان بندرعباس بلوارس...110ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 53متر
املاک بندر761076-33674171
25/12/1393جزئیات


زمین قشم قشم
املاک بندر761076-33674171
25/12/1393جزئیات


زمین بندرعباس ایسین48ميليون
املاک بندر761076-33674171
22/12/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس داماه...50م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 115متر
املاک بندر761076-33674171
15/12/1393جزئیات


زمین بندرجاسک بحل98ميليون
املاک بندر761076-33674171
10/12/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 2140م رهن 3م اجاره
املاک بندر761076-33674171
10/12/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 6855م رهن
-طبقه اول-زيربنا 123متر
املاک بندر761076-33674171
10/12/1393جزئیات


زمین بندرعباس بین روستا...
املاک بندر761076-33674171
08/12/1393جزئیات


زمین لنگرود علی آباد39.6ميليون
املاک بندر761076-33674171
07/12/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان اصفهان ...360ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر761076-33674171
04/12/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس 290ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 40متر
املاک بندر761076-33674171
02/12/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 43240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 38متر
املاک بندر761076-33674171
02/12/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...259ميليون
-زيربنا 18متر
املاک بندر761076-33674171
29/11/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...1.17ميليون
املاک بندر761076-33674171
29/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 35306ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 410متر
املاک بندر761076-33674171
26/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2135م رهن 5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 118متر
املاک بندر761076-33674171
21/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...198ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
املاک بندر761076-33674171
20/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...195ميليون
-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 60 ...1ميليارد
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...95ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 43140ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


کارخانه بندرعباس منطقه ...1ميليارد
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 1...255ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 20900م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 16متر
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...4ميليارد
املاک بندر761076-33674171
19/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4780ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 71متر
املاک بندر761076-33674171
14/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس 6758ميليون
املاک بندر761076-33674171
12/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس روستای قل...100ميليون
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...225ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1345ميليون
املاک بندر761076-33674171
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...212ميليون
-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...421ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 183متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...480ميليون
-زيربنا 190متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-زيربنا 77متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...180تومان
-زيربنا 96متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...216ميليون
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 51 ...1.6ميليارد
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 21...360ميليون
-زيربنا 24متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 58...250ميليون
-زيربنا 50متر
املاک بندر761076-33674171
05/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56
-طبقه چهار
املاک بندر761076-33674171
03/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 59
-طبقه چهار-زيربنا 730متر
املاک بندر761076-33674171
03/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58100م رهن 500م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 174متر
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 48266ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 29
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس کوه گنو85ميليون
املاک بندر761076-33674171
01/11/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2330م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
29/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 34150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33674171
29/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4140م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 103متر
املاک بندر761076-33674171
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 54100م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
20/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک بندر761076-33674171
19/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58
-طبقه همکف-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
07/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 59140ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر761076-33674171
07/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 25213ميليون
-زيربنا 71متر
املاک بندر761076-33674171
05/10/1393جزئیات


زمین قشم امام.بازار قدی...
املاک بندر761076-33674171
02/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 49
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33674171
01/10/1393جزئیات


زمین بندرعباس شهر تخت40ميليون
املاک بندر761076-33674171
30/09/1393جزئیات


زمین میناب 14
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس ]چهار...276ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
26/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 188م رهن 380م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک بندر761076-33674171
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58135ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
املاک بندر761076-33674171
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 54170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
22/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 57364ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 68
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 5590ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 1310م رهن 500ت اجاره
املاک بندر761076-33674171
08/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس 6714ميليون
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...62ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات