جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


اجاره واحد مبله یک خوابه ویو دریا و مرکز شهر و اسکله تردد به قشم 09397610118 کد: 1
واحد مبله جهت رزرو موجود است.09397610118 کد: 0
اجاره دو خوابه ۹۵ متری گلشهر ۱۰ واحدی طبقه اول ۲۵م با یک میلیون و دویست اجاره امکانات فول کد: 1
مغازه گلشهر 170 متری بر بلوار امام با 30 خط تلفن برای اجاره موجو است با 3 انشعاب اب و برق کد: 11

نقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس گلشهر...135ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 79متر
املاک بندر761076-33676464
30/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...135ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 67متر
املاک بندر761076-33676464
30/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...100ميليون
-زيربنا 57متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...126ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 55متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 51متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 52متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...85ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...90ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...95ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 58متر
املاک بندر761076-33676464
28/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...187ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


مغازه بندرعباس آزادگان،...650ميليون
-زيربنا 61متر
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...112ميليون
-طبقه اول
املاک بندر761076-33676464
27/08/1394جزئیات


ویلایی اصفهان خ کاوه65م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 210متر
املاک بندر761076-33676464
23/08/1394جزئیات


زمین بندرعباس آزادگان،ز...5ميليارد
املاک بندر761076-33676464
21/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس امیرآ...337ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 135متر
املاک بندر761076-33676464
21/08/1394جزئیات


آپارتمان اصفهان خ اشراق...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33676464
13/08/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس خواجه...450ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33676464
13/08/1394جزئیات


زمین بندرعباس چهچه کور
املاک بندر761076-33676464
13/08/1394جزئیات


مغازه بندرعباس مرکز شهر...20م رهن 1م اجاره
-زيربنا 58متر
املاک بندر761076-33676464
13/08/1394جزئیات


زمین بندرعباس گلشهر473ميليون
املاک بندر761076-33676464
13/08/1394جزئیات


ویلایی اصفهان خ کاوه70م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 220متر
املاک بندر761076-33676464
08/08/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر4ميليارد
املاک بندر761076-33676464
20/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 81متر
املاک بندر761076-33676464
20/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
املاک بندر761076-33676464
20/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...134ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33676464
14/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...25م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33676464
10/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...8م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم
املاک بندر761076-33676464
06/07/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر15ميليون
املاک بندر761076-33676464
06/07/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک بندر761076-33676464
30/06/1394جزئیات


زمین بندرعباس بلوار اما...155ميليون
املاک بندر761076-33676464
28/06/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر 300ميليون
-زيربنا 300متر
املاک بندر761076-33676464
23/06/1394جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر157ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک بندر761076-33676464
23/06/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...35م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33676464
23/06/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...5م رهن 850ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 115متر
املاک بندر761076-33676464
23/06/1394جزئیات