آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون



نقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس 49
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر761076-33674171
01/10/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...62ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
29/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 60 ...264ميليون
املاک بندر761076-33674171
29/09/1393جزئیات


زمین میناب 14
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...100ميليون
-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...108ميليون
-زيربنا 61متر
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...700ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه 55...72ميليون
املاک بندر761076-33674171
27/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...264ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
26/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس ]چهار...276ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
26/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 188م رهن 380م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک بندر761076-33674171
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...344ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 164متر
املاک بندر761076-33674171
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...135ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر761076-33674171
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...98ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 64متر
املاک بندر761076-33674171
24/09/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 25...344ميليون
-زيربنا 31متر
املاک بندر761076-33674171
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 54170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
22/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس2.2ميليارد
املاک بندر761076-33674171
21/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 14 ...110ميليون
املاک بندر761076-33674171
18/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...103ميليون
املاک بندر761076-33674171
18/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 44175ميليون
-زيربنا 91متر
املاک بندر761076-33674171
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55ت رهن
-طبقه دوم-زيربنا 81متر
املاک بندر761076-33674171
11/09/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 24...256ميليون
-زيربنا 16متر
املاک بندر761076-33674171
11/09/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...2.31ميليون
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...780ميليون
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...75م رهن
-زيربنا 110متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 68
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 84متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...363ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 165متر
املاک بندر761076-33674171
10/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...386ميليون
-طبقه اول-زيربنا 133متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 5590ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 62متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...132ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 88متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...416ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...458ميليون
-طبقه اول-زيربنا 158متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...120ميليون
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...1.5ميليارد
-زيربنا 150متر
املاک بندر761076-33674171
09/09/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 1310م رهن 500ت اجاره
املاک بندر761076-33674171
08/09/1393جزئیات


مغازه بندرجاسک منطقه
-زيربنا 170متر
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس 6714ميليون
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه دهس...150ميليون
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...62ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
املاک بندر761076-33674171
04/09/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 1717م رهن
املاک بندر761076-33674171
14/07/1393جزئیات


زمین بندرعباس 67
-زيربنا 250متر
املاک بندر761076-33674171
14/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 60142ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55135ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 69متر
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 119متر
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 35171ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1417م رهن 50ت اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 14
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 29
املاک بندر761076-33674171
05/07/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
افشار 09364071402
28/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر761076-33674171
27/07/1392جزئیات


ویلایی رودان (دهبارز) م...120ميليون
-زيربنا 143متر
سجاد صالحی07664227067-093
12/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...104ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 58متر
املاک بندر761076-33674171
31/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...400ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
31/05/1392جزئیات


آپارتمان رودان (دهبارز)...51ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...140ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...30ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...350ميليون
-طبقه پیلوت
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک بندر761076-33674171
30/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم
املاک بندر761076-33674171
29/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55ت رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک بندر761076-33674171
25/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 43متر
املاک بندر761076-33674171
25/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه حومه ...
-طبقه اول
املاک بندر761076-33674171
24/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه 21 چه...
-طبقه اول
املاک بندر761076-33674171
23/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه ح...220ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر761076-33674171
23/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 67 ...2ميليارد
املاک بندر761076-33674171
17/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 65
املاک بندر761076-33674171
17/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...600ميليون
املاک بندر761076-33674171
16/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
املاک بندر761076-33674171
16/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...1ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر761076-33674171
16/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 40...160ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
13/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...93ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر761076-33674171
13/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...600ميليون
املاک بندر761076-33674171
13/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 68...112ميليون
-طبقه اول-زيربنا 16متر
املاک بندر761076-33674171
11/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...117ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 98متر
املاک بندر761076-33674171
09/04/1392جزئیات


مغازه قشم سیتی سنتر ۲140ميليون
املاک بندر761076-33674171
08/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...177ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
املاک بندر761076-33674171
08/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...10ت رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر761076-33674171
05/04/1392جزئیات


ساختمان بافت شهرک گلهای...200ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 188متر
محمد رضا شمسی09136217456
29/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک بندر761076-33674171
25/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم-زيربنا 63متر
املاک بندر761076-33674171
23/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...178.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن 50ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 123100ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک بندر761076-33674171
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس امیرآبا...340ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر761076-33674171
16/03/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...194.22ميليون
-طبقه اول-زيربنا 17متر
حسن بهروز09171981828
07/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر761076-33674171
31/02/1392جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه 61...2ت رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف
املاک بندر761076-33674171
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33674171
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر761076-33674171
31/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...25ت رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک بندر761076-33674171
31/02/1392جزئیات


آپارتمان قشم سام وزال148ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 93متر
املاک بندر761076-33674171
28/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...121ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 67متر
املاک بندر761076-33674171
24/02/1392جزئیات


آپارتمان اصفهان چمران154ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 77متر
حاجیان09132659239
22/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...27ت رهن
-طبقه دوم-زيربنا 45متر
املاک بندر761076-33674171
21/02/1392جزئیات