آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیوننقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس منطقه...252ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
30/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...174ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 87متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...1.36ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 16...25م رهن
-زيربنا 10متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


مغازه بندرجاسک منطقه
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
26/04/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) رود...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
26/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...140ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 27...30م رهن 6م اجاره
-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...150م رهن
-زيربنا 200متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 22...84ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...190ميليون
-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...130ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...120ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 27 ...237.5ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
22/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...328ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 160متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...
-زيربنا 1532متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 25...180ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 18متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 4...384ميليون
-زيربنا 140متر
املاک بندر76107612221699ساعا
20/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...12م رهن 1.5ت اجاره
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...8م رهن
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...286ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...225ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...298.3ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 157متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...315ميليون
-زيربنا 175متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...67ميليون
-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...270ميليون
-زيربنا 150متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 6...480ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه ح...65ميليون
-زيربنا 400متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 31...112ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر76107612221699ساعا
14/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
14/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...144ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...1.1ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 21...15م رهن 1م اجاره
-زيربنا 15متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...900ميليون
-زيربنا 300متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...30م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...105ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...30م رهن
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...32ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 21...6.75ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...132.3ميليون
-طبقه هفتم
املاک بندر76107612221699ساعا
07/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 1...716ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
04/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 4...380ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76107612221699ساعا
03/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
02/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 53 ...580ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
01/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس عدالت۱
املاک بندر76107612221699ساعا
31/03/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه شهر...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1393جزئیات


زمین لنگرود علی آباد 33ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
18/03/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...300ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
27/01/1393جزئیات


زمین بندرعباس امام موسی...
املاک بندر76107612221699ساعا
16/10/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.85ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
28/08/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.85ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
19/08/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.8ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
18/08/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
28/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
27/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس روبروی صد...4ميليون
املاک ایربند-چهار راه مرادی2245321-9179021
22/07/1392جزئیات


زمین مشهد شهر جدید کلبه...8ميليون
بازیار09172108799
21/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...280ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
15/07/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...2ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/07/1392جزئیات


زمین مشهد شهر جدید کلبه...8ميليون
بازیار09159120295
09/07/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...110ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 55متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


زمین ایوانکی ملک زینل525ميليون
سعیدی0125318467
29/06/1392جزئیات


ساختمان قشم منطقه146ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 91متر
املاک بندر76107612221699ساعا
16/06/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
13/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...260ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...70ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 3- ...336ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
12/06/1392جزئیات


زمین شیراز صدرا180ميليون
mojtaba rahimi09397618282
06/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...4.5ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 55 ...11.28ميليارد
جعفری09173583277
05/06/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...170ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 72متر
املاک بندر76107612221699ساعا
04/06/1392جزئیات


زمین چشمه سبز (کوغر) من...
امیررضا طغرلی09132984947
02/06/1392جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...350ميليون
-طبقه پیلوت
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...140ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...30ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...133ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
10/05/1392جزئیات


زمین بندر‌انزلی منطقه250ميليون
نادر09173601053
09/05/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1392جزئیات


زمین قشم منطقه حومه شهر...294ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
03/05/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...200ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612221699ساعا
31/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 65
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 67 ...2ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
16/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...93ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...177ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1392جزئیات


ساختمان بافت شهرک گلهای...200ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 188متر
محمد رضا شمسی09136217456
29/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 123100ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات